Mediareaktori - etusivu > 
 

 

 

     
Teetä banneri! 
Lue lisää >>
 

 

Sanasto

Lähde: IAB Finland ry

Aikaperusteinen myynti
Määritetään etukäteen tarkka aikaväli, jolloin mainos näkyy. Yleinen ajan yksikkö on viikko (ma-su). Mainospaikka myydään joko yksinoikeudella koko varatuksi ajaksi tai karuselliin, jolloin mainospaikan näytöt jaetaan eri mainostajien kesken.

Aineisto
Mainosmateriaali, mainoskuvat, esim. gif, flash, html. Yksi aineisto voi muodostua useasta tiedostosta. Esim. Flash-tiedostolle tarvitaan varakuva.

Animoitu
Liikkuvaa kuvaa kutsutaan animoiduksi. Yksi animaation kierros alusta loppuun on luuppaus (loop).

Bitrate
Bitrate kuvaa kuinka paljon tiedonsiirtokapasiteettia informaatio vie aikayksikössä. Yleisimmät mittarit ovat bittejä/sekunti (bits/sec tai bps) ja tavuja/sekunti (bytes/sec tai Bps). Suomeksi termistä käytetään nimitystä bittivirta tai bittinopeus.

clickTAG
Flashbannereihin vaadittu clickTAG on seurantakoodi, jonka avulla mainonnanhallintajärjestelmä pystyy rekisteröimään mainosten klikkaukset.

CPA (cost per action)
Tarkoittaa yhden toiminnon, esim. verkkokaupasta tapahtuvan tilauksen, aikaansaamiseksi tarvittua kustannusta.

CPC (cost per click)
Klikin hinta eli yhden klikin hankintaan käytetty kulu. CPC on yksi verkkomainonnan toimivuuden mittareista.

CPM (cost-per-thousand, CPT)
Bruttokontaktihinta eli hinta per tuhat mainosnäyttöä. Näyttöperusteisesti myytävän mainonnan perusyksikkö. Mainontaa ostetaan tuhannen mainosnäytön erissä.

DHTML
Mainonnassa yleisnimitys mainosmuodoille, joita näytetään normaalien mainospaikkojen ulkopuolella, esim. selainikkunan päällä kelluvat ja liikkuvat mainoselementit. Ks. sivun päälle tuleva mainos.

Eri kävijä
Ks. käyttäjä.

Eväste (engl. cookie)
Tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän selaimen väliaikaistiedostoihin, kun hän vierailee sivustolla. Keskeisin käyttötarkoitus on käyttäjän yksilöiminen verkkopalvelussa. Mahdollistaa kävijämittauksen ja mainonnassa mm. toistorajoitteen käytön.

Flash
Flash-tekniikalla on mahdollista tehdä ”elävämpiä” mainoksia kuin gif:llä. Mahdollistaa myös äänen käytön internetmainoksissa sekä vuorovaikutteisten toteutusten (esim. pelit) tekemisen. Huomattavasti monipuolisempi kuin gif.

Flash Loader
Flash Loaderia käytetään esimerkiksi silloin, kun banneriin ladataan sisältöä kolmannen osapuolen palvelimelta.

Flash Player
Flash Player on työkalu, joka on suunniteltu multimediatiedostojen katseluun web-selaimella. Tämä ohjelma on välttämätön Flashillä luotujen web-sivujen, videoiden ja bannerien katselemiseen.

Floating Flash
Ks. sivun päälle tuleva mainos.

Framerate
Kuvataajuus (FPS eli Frames per second) tarkoittaa näyttötekniikassa näytölle sekunnissa piirrettyjen kuvien määrää. Mitä korkeampi kuvataajuus on sitä pehmeämmältä liike animaatiossa näyttää, mutta samalla prosessorin kuormitus kasvaa.

Frekvenssi
Ks. toistokontrolli.

Gif
Erittäin yleinen kuvan tallennusmuoto, jota käytetään paljon internetmainonnassa. Gif-kuva voi olla myös animoitu (liikkuva).

Html (Hypertext markup language)
Internetsivun kuvauskieli, jossa tekstin sekaan sijoitetuilla kommenteilla määritellään, miltä teksti näyttää ruudulla.

IAB (Interactive Advertising Bureau)
IAB Finland (Interactive Advertising Bureau) on järjestö, jonka tehtävänä on edistää ja tukea internetmedioiden käyttöä. IAB rakentaa alalle yhteisiä standardeja, teettää tutkimuksia, kehittää markkinointistrategioita ja edustaa internetmedioita julkisen sektorin alalla. IAB:n tavoitteena on vahvistaa internetin asemaa mainosvälineenä ja kasvattaa internetmedioiden yhteistä mainoskakkua sekä toimia internetmedioiden edunvalvonta- ja tiedotusvälineenä. IAB Finland on IAB Europen jäsen.

In-banner-videomainos
In-banner-videomainoksessa video on upotettu flashbanneriin ja vaatii käyttäjän toimia käynnistyäkseen. Mainos koostuu flashbannerista ja erillisestä flv-videosta.

In-stream-videomainos
In-stream-videomainos on videotiedosto, joka näytetään esimerkiksi striimatun netti-TV-ohjelman alussa. Mainos käynnistyy automaattisesti, kun käyttäjä käynnistää valitsemansa netti-TV-ohjelman. Mainosten muotoja ovat etu-, väli- ja loppuspotti ja tiedostomuotoja ovat mpeg2, FLV, WMV ja MOV.

Karuselli (slotti)
Samalla mainospaikalla näytetään mainosjonossa useampia mainoksia esimerkiksi siten, että uusi mainos vaihtuu aina, kun sivu ladataan uudestaan.

Kilotavuraja
Mainosmateriaalitiedoston koko kilotavuina (engl. kilobyte, kb). Mainonnanhallintajärjestelmät asettavat tiedostokoon rajan. Tiedostojen kilotavukoko ja määrä vaikuttavat www-sivun avautumisnopeuteen.

Klikkaus (napsautus, engl. click)
Mainoksen klikkaaminen hiirellä, jolloin avautuu esimerkiksi mainostavan yrityksen kotisivu. Jo aktivoitunut toimenpide eli enemmän kuin mainoksen huomioarvo.

Klikkaus-% (bruttoklikkaus-%)
Suhdeluku, joka kertoo, kuinka monta klikkausta on kertynyt mainosnäytöistä. Jos mainosta on näytetty esimerkiksi 70 000 kertaa ja klikattu 500 kertaa, klikkaus-% on: 500/70 000 * 100 = 0,71%.

Konversio (engl. conversion)
Suhdeluku, joka kertoo, miten iso osa mainosnäytöistä tai klikkauksista johtaa toimenpiteisiin, kuten tilaukseen. Konversio voidaan myös laskea sivuston käyttäjämäärästä, jolloin katsotaan miten iso osa sivuston käyttäjistä tekee tilauksen. Esimerkki: Jos mainosta on näytetty 70 000 kertaa, klikattu 500 kertaa ja 100 klikkausta on johtanut mainostettavan tuotteen tilaamiseen, on mainosnäytöistä laskettu konversio-% 100/70 000 * 100 = 0,14%.

Käynti (vierailu, session, käyttökerta, engl. visit, session)
Jatkuva internetpalvelun käyttö ilman vähintään 30 minuutin taukoa lasketaan samaksi käynniksi. Jos käyttöön tulee vähintään 30 minuutin tauko, ja kävijä palaa uudestaan palveluun, alkaa uusi käynti.

Käyttäjä (eri kävijä, nettokontakti, engl. unique browser)
Eri päätteiltä otetut yhteydet internetpalveluun. Nettoluku, joka ei sisällä toistoja. Vaikka samalta päätteeltä otettaisiin yhteys useaan kertaan saman viikon aikana, lasketaan yhteydenotot yhdeksi kävijäksi. Eri kävijöitä ajatellaan usein eri ihmisinä, vaikka todellisuudessa sama ihminen voi käyttää samaa palvelua usealta eri koneelta ja kirjautuu tällöin useana kävijänä.

Laajeneva mainos
Mainosmuoto, jossa mainosala laajenee, sijoittelusta riippuen, yleensä alas tai sivulle, kun käyttäjä vie hiiren osoittimen mainoksen perusosan päälle.

Luuppaus (engl. loop)
Animaation kierto alusta loppuun. Rajoitettu 3:een käyttäjän lukurauhan vuoksi.

Mainosnäyttö
Sivun latautuminen siten, että mainoskin latautuu ja käyttäjällä on mahdollisuus nähdä mainos (ks. sivulataus). Kampanjan mainosnäyttöjen määrä kertoo, kuinka monta kertaa mainosta on kaiken kaikkiaan näytetty. Bruttoluku, jossa on kaikki toistot mukana (ks. käyttäjä).

Nettoklikkaukset (nettoklikit)
Mainosta klikanneiden eri käyttäjien määrä.

Nettoklikkaus-% (nettoklikki-%)
Nettoklikkaukset jaettuna nettokontakteilla.

Näyttöperusteinen myynti
Sovitaan etukäteen tietty näyttömäärä, esimerkiksi 150 000. Usein asetetaan myös toistokontrolli. Voidaan määritellä tarkka aikaväli, milloin mainosta näytetään, mutta voidaan myös sopia, että mainosta näytetään niin kauan, kunnes sovittu näyttömäärä tulee täyteen. Samassa mainospaikassa voi näkyä usean eri mainostajan mainoksia vuoronperään.

OTS (Opportunity To See)
Kuinka monta kertaa mainos on keskimäärin ollut mahdollista nähdä. Kuvaa kävijöiden suhdetta sivulatauksiin.

Pikseli
Internetmainosten kokoa mittaava yksikkö. Koko ilmoitetaan muodossa leveys kertaa korkeus. Esimerkiksi jättibannerin koko on 728x90 pikseliä. Pikselistä käytetään lyhenteitä pix tai px.

Progressiivinen latautuminen
Videon katsomisen voi aloittaa ennen kuin video on kokonaan latautunut käyttäjän koneelle.

Rich Media
Yleisnimitys mainosmuodoille, joissa käyttäjälle näytetään staattisen tai animoidun kuvan sijasta elävää kuvaa ja ääntä, usein sisältäen interaktiivisia elementtejä. Toteutus yleensä Java-, Flash- tai ShockWave tiedostomuodoilla.

Run-of-network (RON)
”Läpi verkoston”. Samaa mainosta näytetään useamman sivuston muodostamaan verkostoon kuuluvilla sivustoilla.

Run-of-site (ROS)
”Läpi sivuston”. Samaa mainosta näytetään sivuston kaikilla tai useilla sivuilla tai sivuston osioissa.

Selain
Tietokoneohjelma, jolla katsotaan www-sivuja. Selaimia ovat esimerkiksi Internet Explorer, Firefox, Opera ja Safari.

Sivulataus (sivunäyttö, engl. page impression)
Sivun latautuminen selainikkunaan. Mainos ei välttämättä lataudu joka kerta kun sivu ladataan. Sivu latautuu, kun käyttäjä saapuu sivulle tai päivittää sivun. Latauksiin lasketaan mukaan myös automaattiset lataukset, joita käyttäjä itse ei ole aktiivisesti aiheuttanut.

Sivun päälle tuleva mainos (Floating Flash)
Sivun sisällön yllä leijuva mainos. Usein samalle sivulle sijoitetaan tukimainoksia tavanomaisiin mainospaikkoihin.

Sivusto (”saitti”, engl. site)
Sivukokonaisuus, jolla on oma markkinoitava www-osoitteensa (esim. www.helsinki.fi)

Skyscraper
Ks. pidennetty suurtaulu.

SOV (Share of Voice)
Mainonnassa termillä tarkoitetaan kampanjan käyttämän mediatilan tai -ajan suhdetta kokonaismediatilaan tai -aikaan. Termillä kuvataan myös brändin prosentuaalista painoarvoa määritellystä markkinasegmentistä tai kokonaismarkkinasta annetulla ajanjaksolla. Online Share of Voice kertoo kuinka monta kertaa brändi on mainittu netissä, kokonaisnäytöt ja prosentuaalisen osuuden hakutuloksissa etsittäessä brändin ja sen kilpailijoiden tuotteita/palveluita.

Striimaus (streaming)
Videota ladataan hieman käyttäjän koneen puskurimuistiin ennen sen esittämistä. Loppu videosta latautuu esityksen aikana. Striimauksen ansiosta käyttäjä ei joudu odottamaan pitkiä aikoja videon katselun aloittamista. Videovirran ongelmana ovat yhteysnopeudet. Hitailla yhteyksillä video ei lataudu riittävän nopeasti vaan pätkii.

Target-attribuutti
HTML-target-attribuutti määrittelee miten kohdesivu avataan. Mainosbannerien on aina avauduttava uuteen selainikkunaan. Bannereissa target-attribuutiksi määritellään siksi aina target=”_blank”.

Tikkeri
Selainikkunan alareunaan kiinnittynyt matala mainosnauha. Ei liiku sivua vierittäessä.

Toistokontrolli (frekvenssi, toistorajoite)
Samaa mainosta näytetään samalle selaimelle korkeintaan määritelty määrä kertoja (esim. viisi näyttöä / selain).

URL-kohdeosoite
URL-osoite on sen www-sivun osoite, johon käyttäjän halutaan siirtyvän banneria klikattaessa. Usein puhutaan myös bannerin linkistä tai kohdesivun osoitteesta.

Varakuva
Flashbannereille on hyvä tehdä varakuva. Se on gif-, jpg- tai png-muodossa oleva kuvabanneri, joka näytetään käyttäjälle, jonka selaimeen ei ole asennettu tarvittavaa versiota Flash Playeristä.

Videomainos
Tv- tai videoformaatista digitoitu, yleensä lyhennetty ja pakattu mainosmateriaali, jonka katsominen vaatii selaimenlaajennuksen (plug-in; Flash, QuickTime).

Välisivun mainos (interstitiaali)
Palveluun siirryttäessä käyttäjälle ilmestyy ensin toinen koko kuvaruudun kokoinen tai selainikkunan kokoinen mainos muutamaksi sekunniksi. Mainos sulkeutuu itsekseen.

Ääni
Mainoksen sisältämä ääniefekti. Aktivoituu käyttäjän viedessä hiiren osoittimen mainoksen päälle ja loppuu osoittimen poistuessa mainoksen päältä. Vaihtoehtoisesti toteutettavissa ”Avaa/sulje”-painikkeen avulla.

 

 


Mediareaktori Oy   |   Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki   |   puh. 050 344 8709   |  

Copyright © Mediareaktori Oy