Mediareaktori - etusivu > 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Teetä banneri! 
Lue lisää >>
 

 

Pop-under

Popunder aukeaa omaan ikkunaansa sivun alle. Mainos tulee näkyviin, kun käyttäjä sulkee tai pienentää päällimmäiset selainikkunat.

 • Toisto 1 kerta / viikko. Erillistä toistokoodia ei tarvitse toimittaa.

Kuva-aineistot (GIF, JPG ja PNG)

Verkossa käytetään RGB-värejä (kaikki selaimet eivät osaa lukea CMYK-värejä).


Flash-aineistot (SWF)


Linkitys


 • Bannerin kohde-URL toimitetaan medialle erikseen. Sitä ei saa upottaa  flashbannerin sisälle.

 • Linkkinapin (clickTAG) toiminto Flash-sovelluksessa on oltava standardin mukainen (AS2):

on(release){
getURL(_root.clickTAG, "_blank");
}


 • clickTAG täytyy olla  expression-muodossa (ilman lainausmerkkejä).

 • clickTAGissa isot ja pienet  kirjaimet kirjoitetaan kuten esimerkissä.

 • Jos bannerissa  on useampi clickTAG, ne nimetään: clickTAG1, clickTAG2 jne. Jokaiselle  clickTAGille tulee toimittaa oma URL-kohdeosoite.

 • Flashin  ActionScript-koodi ei saa olla häivytettyä (obfuscated) eikä  piilotettua.

 • Käytä oletusarvoisesti ActionScriptin versiota 2. ActionScript3:sta ei ole vielä olemassa standardeja.

 • Mainoksen linkin pitää aueta erilliseen selainikkunaan (target="_blank").

 • Linkissä tulisi välttää ääkkösten ja muiden  erikoismerkkien käyttöä,  koska enkoodaus ei välttämättä toimi oikein,  kun mainos ajetaan  useamman järjestelmän läpi.

 • Flashin klikkinappi kannattaa toteuttaa koko mainoksen koon  kattavana yhtenä läpinäkyvänä layerinä, jolloin kohdesivu aukeaa  klikattaessa mihin tahansa kohtaan mainosta. Näin jokaiseen frameen ei tarvitse tehdä  erillistä nappia.

Animaatio


 • Flash-animaation keston ei suositella olevan yli 15 sekuntia.

 • Erillistä html-tiedostoa eli ns. sniffer-koodia ei tarvita.

 • Flash-aineiston frameraten tulee olla mieluiten 12  (maksimissaan 18) kuvaa sekunnissa (fps). Liian suuri framerate hidastaa  erityisesti heikompitehoisten tietokoneiden toimintaa, kun mainoksia näytetään  yhdellä sivulla useita.

 • Flash-mainoksessa tulee välttää turhaa animointia, etenkin  osittain läpinäkyviä elementtejä ja matemaattisiin kaavoihin perustuvia  animaatioita. Tee graafisista elementeistä mahdollisimman  yksinkertaisia, ryhmittele elementit aina kun mahdollista ja käytä  symboleja samanlaisille elementeille.

 • Mikäli Flash-koodi lataa lisäaineistoa muualta ajon aikana, tästä tulee ilmoittaa erikseen aineiston toimittamisen yhteydessä.

 • Alkuperäisen Flashin ja lisäaineiston yhteenlaskettu koko ei saa ylittää normaaleja kilotavurajoja (40 kt). Lisäaineisto saa poikkeuksellisesti olla maksimissaan 500 kilotavua, mikäli sen lataaminen alkaa vasta,  kun käyttäjä omilla toimillaan aktivoi aineiston (klikkaus / osoitin päällä). Sama koskee myös niin kutsuttuja  flash-loader-periaatteella tehtyjä tai striimaavia (suoratoisto, streaming) ratkaisuja.  Lue tarkemmat ohjeet koskien videoita ja ääniä.

Tieto player-versiosta

 • Liitä mukaan tieto bannerin katsomiseen tarvittavasta Flash Player  -versiosta. SWF-tiedosto suositellaan julkaistavaksi vähintään Flash  Player 8 -yhteensopivaksi.

Varakuva


 • Luo mainokselle varakuva GIF/JPG/PNG-muodossa (max. koko 40 kt).  Flash-mainoksia voidaan näyttää vain selaimissa, joissa on asennettuna riittävän uusi Adobe Macromedia Flash Player (vähintään  versio 6). Muissa kokoonpanoissa näytetään mainoksen varakuva.


Aineiston testaus


Aineistot on testattava yleisimmillä selaimilla.

  Lue lisää testauksesta


 

Aineiston toimitus


Aineistot on toimitettava 5-3 päivää ennen kampanjan alkua.

  Lue lisää aineiston toimituksesta


 

 

 

 


Mediareaktori Oy   |   Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki   |   puh. 050 344 8709   |  

Copyright © Mediareaktori Oy