Mediareaktori - etusivu > 
 

 

 

     
Teetä banneri! 
Lue lisää >>
 

 

Mittaus

Verkkomainonnassa käytetään erityyppisiä mittaustekniikoita näyttöjen ja klikkausten tilastointiin.

Mainonnanjakelujärjestelmät

Verkkomedioiden omat mainonnanjakelujärjestelmät keräävät talteen mainosten näyttömäärät ja käyttäjien tekemät banneriklikkaukset tarkimmin, koska niissä jakelun ja näytön välillä on mahdollisimman vähän teknisiä väliportaita.

Kolmannen osapuolen järjestelmät

Banneriaineisto voidaan jakaa kolmannesta järjestelmässä (1. median omat sivut, 2. median oma mainonnanjakelu ja 3. ulkopuolinen mainonnanjakelujärjestelmä). Tekniset lisäportaat aiheuttavat enemmän jakelun keskeytyksiä. Alle viiden prosentin ero tilastoinnissa verrattuna toisiin mittaustapoihin on odotettavissa ja vasta yli kymmenen prosentin eroon kannattaa puuttua. Suuret erot on hyvä selvittää.

Analyysijärjestelmät

Markkinoilla on erilaisia verkkosivujen liikenteen analyysijärjestelmiä, esimerkiksi Google Analytics tai Snoobi. Analyysijärjestelmät eivät suoraan sovellu bannerikampanjoiden ja klikkien seuraamiseen. Esimerkiksi Google Analytics laskee sivuja, joista käyttäjä on saapunut analysoitavalle sivustolle, eikä suoraan banneriklikkejä. Käyttäjä saapuu sivulle mainonnanjakelujärjestelmän kautta, joka voi näkyä tilastoissa verkkomedian kotisivujen sijaan.

Kolmannen osapuolen jakelussa viittaukset (ns. referer) tulevat monen linkin kautta. Selainten, välityspalvelinten, palomuurien tai tietoturvaohjelmien asetukset saattavat poistaa tämän viittauksen sanomasta, jolloin tilastojen vertailu on erittäin haasteellista. Useimmissa analyysijärjestelmissä voidaan halutessa käyttää banneriaineistoon sisällytettäviä seurantaparametreja, joiden avulla analyysijärjestelmään saadaan talteen myös banneriklikkaukset.

Riippumattomat mittausjärjestelmät

Riippumattomia kävijätilastolukuja mittaa Suomessa mm. TNS-Gallupin tuottama julkinen TNS metrix –tilasto. Tilastointi on toteutettu sivun loppuun laitetulla mittaustägillä. Sivu ei kuitenkaan aina lataudu loppuun saakka, eikä tieto ehdi tallentua ulkopuoliseen tilastointijärjestelmään. Medioiden omat kävijätilastoluvut voivat olla suurempia kuin TNS Metrixin ilmoittamat luvut. TNS Metrix käyttää myös väestötilastoilla korjattuja lukuja. Mittauksia ei tehdä joka hetki.

Yksilölliset kävijät

Yksilölliset kävijät, eli niin sanottu unique user -luku, mitataan evästeillä (cookie). Eväste talletetaan käyttäjän selaimeen. Jos samaa selainta käyttää useampi ihminen, tilastoituvat nämä yhdeksi evästeeksi. Nykyiset selaimet, välimuistipalvelimet, palomuurit tai tietoturvaohjelmat voivat poistaa evästeitä automaattisesti. Jos eväste poistetaan, saman selaimen yksi käyttäjä tilastoituu aina uudeksi evästeeksi. Tällä hetkellä mahdollisesti 10-30%:lla kävijöistä on evästeiden käyttö estetty tai niitä poistetaan. Jotkut mittausjärjestelmät käyttävät erilaisia tilastoja korjaamaan evästelukuja ja toiset eivät. Todellista sivulla käyneiden yksilöllisten ihmisten määrää on haasteellista selvittää.

Sivulatauksen keskeytyminen

Kampanja- ja kävijämittauksissa yleisimpiä sivulatauksen keskeytymisen syitä ovat mm. käyttäjän navigointi, ylikuormitus tai yhteyskatkokset.

Käyttäjänavigointi

Käyttäjä voi navigoida toiselle sivulle ennen kuin koko sivu on ehtinyt latautua loppuun. Sivun alussa olevat bannerit ja tilastointitägit saavat siis enemmän osumia kuin sivun lopussa olevat. Mitä pidemmät median sivut ovat ja mitä enemmän niissä on sisältöä, sitä useammin sivulataus ehtii keskeytyä pidempien latausaikojen vuoksi.

Ylikuormitus

Mainossisällön tilastointiin vaikuttaa toisinaan datasiirron aiheuttama kuormitus. Järjestelmään saattaa kohdistua ylikuormitusta, jos suuri määrä käyttäjiä liikkuu netissä samaan aikaan (ns. kävijäpiikki). Ylikuormitus saattaa johtua myös sisällön suuresta määrästä (mainokset, kuvat, videot, muu sisältö). Ylikuormituksen aikana palvelu alkaa hidastua, mikä vaikuttaa tilastointiin. Tämä on kuitenkin harvinaista nykyisillä tietoliikenne yhteyksillä.

Yhteyskatkokset

Joskus harvoin koko internetyhteys voi katketa eri palveluiden välillä, jolloin tilastointi ei toimi. Satunnaisia latauksen katkaisevia tietoliikennevirheitä saattaa myös esiintyä harvoin.

 

 

 

 


Mediareaktori Oy   |   Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki   |   puh. 050 344 8709   |  

Copyright © Mediareaktori Oy